Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014. – 2020.

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država mediteranskog područja tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.


Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između deset mediteranskih država članica Europske unije i tri države nečlanice.


Opći cilj Programa Mediteran: promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanje, inovativne usluge ...), razumnog korištenja resursa (energija, voda, pomorski resursi ...) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji.


Program se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine i ulaže sredstva za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz mediteranskog područja.

 

Projekti se provode po modulima:

 

  • Modul 1: Strategije i politika;
  • Modul 2: Testiranje implementacije pilot projekata na programskom području;
  • Modul 3: Transnacionalna kapitalizacija ili u kombinaciji navedenih modula.

  

Programsko područje

 

10 EU država članica:

·  Sve regije: Hrvatska, Slovenija, Cipar, Malta, Grčka

·  Francuska: 5 regija - Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ProvenceAlpesCôte d’Azur, Rhône-Alpes

·  Italija: 19 regija - Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-VeneziaGiulia, Lazio, Liguria, Lombardy, Marche, Molise, Piedmonte, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle D’Aoste, Veneto

·  Portugal: 3 regije - Algarve, Alentejo, Lisbonne

·  Španjolska: 6 autonomnih regija - Andalusia, Aragon, Catalonia, Balearicislands, Murcia, Valencia i 2 autonomna grada - CeutaandMelilla

·  Velika Britanija: 1 regija - Gibraltar

 

3 IPA države:

·   Sve regije: Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina

 

Proračun Programa suradnje

Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 275.905.320 eura.
Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i IPA sredstava iznosi 233.678.308 eura.

 
Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85% (odnosno 50% za mala i srednja poduzeća koja sudjeluju sukladno Uredbi o skupnom izuzeću (eng. General BlockExemptionRegulation - GBER)), dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.

 

Tematska područja

 

Odabrana tematska područja za ulaganje sukladno tematskim ciljevima definiranim Uredbom (EU) 1303/2013, člankom 9., su kako slijedi:

 

· Prioritetna os 1: Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta (tematski cilj 1)

· Prioritetna os 2: Poticanje strategije niskog udjela ugljika i energetske učinkovitosti u specifičnim MED područjima: gradovi, otoci i udaljena područja (tematski cilj 4)

· Prioritetna os 3: Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana (tematski cilj 6)

· Prioritetna os 4: Jačanje upravljanja Mediteranom (tematski cilj 11)

 

Upravljačka struktura

 

Upravljačko tijelo Programa suradnje je Regija Provence-Alpes-Côte-d’Azur sa sjedištem u Marseilleu, Francuska. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Prihvatljivi prijavitelji i partnerstvo

 

U okviru programa prihvatljivi prijavitelji su:

·         Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013);

·         Privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost;

·         Međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu.

 
Projekti koji će se financirati iz programa moraju uključiti u partnerstvo:

·         najmanje četiri financijska partnera,

·         iz najmanje četiri države,

·         od kojih barem tri moraju biti iz država članica u sklopu Med područja.

 

Rok za prijavu je 31.03.2017. godine.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr