Teritorijalna suradnja

Na području teritorijalne suradnje naši suradnici su uspješno proveli veliki broj različitih projtekta za javni sektor

 

INTERREG IIIA SLO-HU-CRO

 - 6 projekata

 

INTERREG IIIB – CADSES

 - 1 projekt

 

INTERREG IVC

 - 1 projekt

 

IPA - JADRANSKI PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE 2007-2013

 - 1 projekt

 

U okviru tekuće (ongoing) evaluacije OP IPA SI-HR 2007-2013, aktualni su projekti PARENZANA II i REVITAS za koje su naši suradnici iz partnerske tvrtke pripremili prijavu i provodili aktivnosti na financijskom i administrativnom praćenju, odabrana među 3 referentna projekta tj. primjeri dobre prakse.

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr