Stručna savjetovanja

Na području stručnih savjetovanja naši suradnici su uspješno proveli različite projekte za državu, javni i privatni sektor.

 

Evaluacije

 •  Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije - Izrada vanjske evaluacije za projekt „Drugo lice invalidnosti“
 •  Evaluacija regionalnih razvojnih programa
 •  5 evaluacija operativnih programa (ex ante i mid-term)

 

Studije

 •  Poslovne revizije vođenja projekta

 

Prezentacije i edukacija

 •  Hotel Adria Forum - predavanje na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu o financiranju turističku infrastrukturu uz pomoć potpora EU i sudjelovanje u okruglom stolu
 • Hrvatski Telekom d.d. - Izrada opsežne studije o razvojnim potencijalima - Analiza potencijala razvojnih projekata Republike Hrvatske s poslovnom relevantnošću za Hrvatski Telekom d.d.
 • Hypo Alpe Adria bank HR – predavanja u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu – iskustva na području korištenja strukturnih fondova EU
 • Preko 15 prezentacija o EU fondovima za različite općine, županije, društva i vijeća u Sloveniji, Hrvatskoj i Makedoniji

 

 

Za većinu pripremljenih projekata, kao i svih ostalih, koje, nismo sami pripremili, su naši suradnici uspješno implementirali usluge financijskog i administrativnog upravljanja i tako osigurali uspješnu korištenje odobrenih sredstava!

 

 


Aktualno

Kontakt

 • Tel.: +385 (01) 58 02 025
 • Fax: +385 (01) 58 02 024
 • E-mail:  info@eufondia.hr