Razvoj projektne ideje i dizajn projekta

Dizajn i identifikacija

Na početku životnog ciklusa projekta je od posebne važnosti pravilna identifikacija projektne ideje kako bi se definirao projekt koji će zaista odgovarati potrebama klijenata i njihovih ciljnih skupina, ali i koji će se uklapati u relevantne strateške programe i/ili nadolazeće natječaje. Kroz ovaj proces definiraju se ciljevi i aktivnosti projekta te potrebe u smislu sredstava. 

Pokazalo se da je doprinos savjetnika neophodan kako bi se pomoglo u kontekstu odlučivanja  koje se odnosi na projekt, kao i točan iskaz o problemu, moguća rješenja, definiranje željenih ciljeva projekta, kritični elementi projekta, potrebni resursi i planiranje odgovarajućeg dovršetka aktivnosti.

 

Izbor alternativa pri provedbi projekta

Za screening mogućnosti je potreban detaljniji pregled, koji započinje u fazi identifikacije. U toj fazi nije cilj dizajn projekta nego otklanjanje sumnji u koristi daljnje izvedbe, posebno ako postoje bolje alternativne prilike, pri čemu se odmah obustavlja provedba projekata.


Definiranje primarnih izvora financiranja

Na osnovi izbora najbolje alternative ili konačnog izbora projektne ideje potrebno je realno postaviti projekt te definirati mogućnosti financiranja (financiranje iz vlastitih izvora ili zaduživanjem). U svakom slučaju, ovdje dolaze u obzir ​​i resursi iz fondova EU u obliku bespovratnih sredstava. 

 

Po završetku ove faze u kojoj je projektna ideja oblikovana i imamo identificirane moguće izvore financiranja slijedi postavljenje projekta u okvir natječajnih uvjeta centraliziranih ili decentraliziranih programa EU.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr