Poslovna i investicijska dokumentacija

Na području izrade poslovne i investicijske dokumentacije naši suradnici su uspješno proveli različite projekte za javni i privatni sektor

 

  • Izrada investicijskih  studija, cost-benefit analiza,  planova upravljanja, razvojnih strategija za javne institucije i lokalne zajednice

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Izrada nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

- Nacrt plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa - Grad Križevci i općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec

- Nacrt plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa Bjelovarsko-bilogorske županije - Grad Bjelovar i općine Nova Rača, Kapela, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac

- Dubrovačko-neretvanska županija - Izrada dokumentacije za nadmetanje u sklopu provedbe projekta HERA

- Zagrebački holding d.o.o. – Izrada studije izvedivosti sa CBA analizom – Nova žičara Sljeme

-  Pomorski fakultet u Rijeci – Izrada studije izvedivosti sa CBA analizom – „Motorways of the Sea“

- Primorsko-goranska županija – CBA analiza i tehnička pomoć u administraciji i financijskom upravljanju projektom ADB Multiplatform – Hrvatska

- Lučka uprava Pula – studija izvedivosti s CBA analizom – Sanacija Lukobrana u luci Pula

- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije – studija izvedivosti s CBA analizom – Energetski centar Bračak, Zabok

- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije – studija izvedivosti s CBA analizom –  Centar izvrsnosti za obnovljive izvore energije‐ specijalizacija za biomasu u Industrijskoj zoni Bjeliš, Slavonski Brod

-  HŽ Infrastruktura d.o.o. – studija izvedivosti s CBA analizom – Priprema dokumentacije za izgradnju zgrade javne ustanova za Agenciju za sigurnost željezničkog prometa u Hrvatskoj

 

  • Izrada investicijskih  studija, cost-benefit analiza, poslovnih planova za privatni sektor

-  Union d.d. – studija izvedivosti s CBA analizom – Rekonstrukcija hotela Park u Čakovcu

-  Telur d.d. –  Izrada studije izvedivosti sa CBA analizom, poslovnog plana, marketinške strategije i prijava na natječaj  –  Implementacija novog proizvodnog postrojenja za proizvodnju sirovine EcoAllen

- Kutjevo d.d. – Izrada poslovnog plana i prijave na javni natječaj „Vinska omotnica“ – Rekonstrukcija 59,62ha vinograda Kutjevo

 

  • Izrada marketinških strategija i planova za javni i privatni sektor

       - Union d.o.o. - Marketinška strategija hotela Park u Čakovcu


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr