Obrazac za narudžbu ponude


Razvoj projektne ideje i dizajn projekata 
Priprema natječajne dokumentacije 
Financijsko posredovanje
Vođenje i koordinacija projekata
Procjena programa i projekata
Tehnička potpora institucijama
Savjetovanje i edukacija o fondovima EU 
Priprema poslovne i investicijske dokumentacije 

 

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr