Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava  koji će se  provoditi u  okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna  3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“ OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a.

 

Cilj Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i jedinice područne samouprave.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 

 • Priprema tehničke dokumentacije, dokumentacije projektnog prijedloga i dokumentacije o nabavi;
 • Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona;
 • Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura;
 • Upravljanje projektom u ime i za račun investitora;
 • Stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture;
 • Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta;
 • Financijska revizija projekta

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 kn, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava je 10.000.000,00 kn.

 

Intenzitet sufinanciranja ovisi o jedinici područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u kojoj se nalazi lokacija poduzetničke zone:

 

 • 1. skupina -  85%,
 • 2. skupina -  75%,
 • 3. skupina -  65%,
 • 4. skupina -  55%.

 

Projektni prijedlozi zaprimaju se od 22. 05. do 22. 09. 2017. godine.


Aktualno

Kontakt

 • Tel.: +385 (01) 58 02 025
 • Fax: +385 (01) 58 02 024
 • E-mail:  info@eufondia.hr