Program ESIF - Mali i mikro zajmovi

 

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisala je u listopadu 2016. godine Program Mikro i Malih zajmova.

 

Cilj ovih Programa je financiranje gospodarskih subjekata u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

 

MIKRO ZAJMOVI dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova samo za obrtna sredstva i namjenjni su mikro i malim poduzetnicima. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva.


Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 EUR, a najmanji iznos 1.000,00 EUR.
Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% odnosno za programe za obrtna sredstva od 1,5% do 3,5% a ista će se određivati sukladno indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže.
Duljina otplate kredita je 5 godina uključujući maksimalni poček od 12 mjeseci, odnosno 3 godine za obrtna sredstva uključujući maksimalni poček od 6 mjeseci.

 

MALI ZAJMOVI  namijenjeni su mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava do maksimalno 30% iznosa zajma. Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 EUR, a minimalni 25.000,01 EUR.
Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% a ista će se određivati prema principu indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate je maksimalno 10 godina uz maksimalni poček 12 mjeseci.

Instrumenti osiguranja su zadužnice korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

 

Osigurana su dodatna financijska sredstva za poduzetnike u iznosu od 150 milijuna kuna iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. kroz financijski instrument ESIF Mali zajmovi. Povećanje inicijalne alokacije od 94 milijuna kuna rezultat je izuzetne potražnje za HAMAG-BICRO zajmovima u proteklom razdoblju. S obzirom na isto, poduzetnicima je stavljena na raspolaganje ukupna omotnica u iznosu od gotovo 244 milijuna kuna.

 

Zahtjevi se podnose direktno agenciji HAMAG BICRO. Rok važenja programa je do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr