Pozivi u najavi u 2018.

1. Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova
Cilj poziva: ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.
Ključne aktivnosti: ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta
Indikativna alokacija - EU sredstva: 200.000.000,00 kuna
Očekivani rok objave poziva: 15.01.2018.
 
2. Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma i certificiranju sustava upravljanja
Cilj poziva: Dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.
Ključne aktivnosti: ulaganja u uvođenje i certificiranje sustava upravljanja.
Indikativna alokacija - EU sredstva: 22.800.000,00 kuna
Očekivani rok objave poziva: 30.03.2018.
 
3. Podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete
Cilj poziva: Povećanje uporabe priznatih znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca i promoviraju proizvodnju provjerenih i kvalitetnih domaćih proizvoda.
Ključne aktivnosti: stjecanje prava uporabe znakova kvalitete.
Indikativna alokacija - EU sredstva: 7.500.000,00 kuna
Očekivani rok objave poziva: 30.03.2018.
 
4. Unapređenje poslovanja mikro MSP-ova uvođenjem IKT-a
Cilj poziva: Doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu IKT-a kod mikro poduzetnika s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti uvođenjem IKT-a u poslovanje .
Indikativna alokacija - EU sredstva: 15.200.000,00 kuna
Očekivani rok objave poziva: 30.06.2018.
 
5.Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem IKT-a
Cilj poziva: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća u potpomognutim područjima putem IKT–a. Potpora se dodjeljuje poduzećima u uvođenju i primjeni e-poslovnih rješenja putem IKT-a radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija i sl., stvaranju i pružanju e-usluga, inicijative usmjerene na digitaliziranje proizvoda i usluga
Indikativna alokacija - EU sredstva: 53.200.000,00 kuna
Očekivani rok objave poziva: 30.06.2018. godine

6. Inovacijski vaučeri
Cilj poziva: dodjela Inovacijskih vaučera za MSP-ove za suradnju sa visokoobrazovnim institucijama i istraživačkim organizacijama, u svrhu korištenja adekvatne istraživačke opreme u vlasništvu IO za potrebe testiranja/ispitivanja/demonstracijskih aktivnosti novih proizvoda ili stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija
Indikativna alokacija - EU sredstva: 50.000.000,00 kuna
Najviši iznos bespovratnih sredstava: vaučer
Očekivani rok objave poziva: 30.06.2018. godine
 
7. Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2
Cilj poziva: povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.
Indikativna alokacija - EU sredstva: 38.000.000,00 kuna
Očekivani rok objave poziva: 30.06.2018. godine
 
8. Inovacije u područjima S3
Cilj poziva : financiranje komercijalizacije novih proizvoda povezanih sa istraživanjem i razvojem  i usklađene s tematskim i podtematskim prioritetnim tematskim investicijskim područjima definiranim u Strategiji pametne specijalizacije (S3)
Indikativna alokacija (EU sredstva): 630.800.000,00 kuna 
Očekivani rok objave poziva: 31.12.2018.
 
9.Inovacije novoosnovanih MSP-faza II
Cilj poziva: Razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluge visoke dodatne vrijednosti.
Indikativna alokacija -EU sredstva: 150.000.000,00 kuna
Očekivani rok objave poziva: 29.06.2018.

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr