Objavljen je natječaj "Certifikacijom proizvoda do tržišta"

Svrha: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Predmet ovog Poziva: Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Prihvatljivi korisnici: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Prihvatljivi troškovi: 
- troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
-prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
- troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
- ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
- troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
- troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi: do 85% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike te do 65% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike. 

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 18.lipnja 2018.godine u 11.00h dok je Poziv otvoren do 29.lipnja 2020.godine.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr