Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III

Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

 

CILJNE SKUPINE POZIVA

 

Komponenta 1:

– nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala

učenici

 

Komponenta 2:

– nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala

– učenici

– zaposlenici institucija članova Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

– predstavnici članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 

Komponenta 1: pravna osoba sa slijedećim pravnim statusom:

- ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove)

- udruga

- trgovačka društva i obrti

- sindikati, udruge sindikata više razine

- udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine

- Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture,

- jedinice lokalne i regionalne samouprave

- zadruge

- komore

 

Komponenta 2: 

- ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove)

- udruga

- poduzetnici (trgovačka društva, obrti)

- sindikati, udruge sindikata više razine

- udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine

- Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture,

- jedinice lokalne i regionalne samouprave

- zadruge

- komore

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 

Komponenta 1:

Projekti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ugroženim skupinama na tržištu rada (na primjer Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini.

 

Komponenta 2:

Financirat će se aktivnosti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ugroženim skupinama na tržištu rada (na primjer Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

 

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

 

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

 

Krajnji rok predaje je 10. lipnja 2017. godine.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr