Konkurentnost turističkog gospodarstva

 

Predmet: Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

 

Mjera A - Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:

- Hotela,

- Kampova,

- Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj,

- OPG-a za seoski turizam i

- Objekata u domaćinstvu

 

Mjera B - Razvoj posebnih oblika turizma

 

Mjera CDostupnost i sigurnost:

- provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima ( prioritetno: hoteli, kampovi i marine)

- subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom trg. društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda

 

Mjera DPrepoznatljivost:

- Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti

- Povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija u svrhu dostupnosti informacija, umrežavanja dionika, bolje informiranosti krajnjih korisnika, te promocije turističkih destinacija s lokalnim ponudama domaćih proizvoda hrane i pića

- Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata

 

Prihvatljivi prijavitelji:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),

- seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge),

- fizičke osobe – privatni iznajmljivači

 

Iznos potpore:

Mjera A:

- A1 – hoteli -  50.000 - 350.000 kn

- A2 – kampovi -  50.000 - 250.000 kn

- A3 – ostali ugostiteljski objekti za smještaj - 50.000 - 200.000 kn

- A4 – OPG za seoski turizam -  30.000 - 150.000 kn

- A5 – objekti u domaćinstvu - najviše 40.000 kn

Mjera B – 20.000 – 250.000 kn

Mjera C:

- za defibrilatore najviše 25.000 kn

- za dostavu vode najviše 100.000 kn

Mjera D – najviše 100.000 kn

 

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 21.900.000 kuna.

 

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 10. travnja 2017. godine.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr