Još jedan natječaj za IKT tehnologiju!

Predmet Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Svrha (cilj) Poziva:  Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi troškovi:
- Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…);
- Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
- Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
- Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
- Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
- Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
- Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
- Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;
- Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti.

Maksimalan intenzitet potpore:
Mikro i malo poduzeće do 85% prihvatljivih troškova
Srednje poduzeće do 65 % prihvatljivih troškova

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu: 80.000,00 HRK- 1.000.000,00 HRK

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr