Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. godine i 2014.-2020. godine.

 

Predmet: dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 •  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU u okviru programa:

- „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020.

- Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., te za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanim člankom 5. Pravilnika i navedenim u točki 3. Uputa za korisnike (u nastavku teksta: korisnici).

 

Kada je korisnik jedinica lokalne samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udjel u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera, će biti:

 • 90% za projekt s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave;
 • 80% za projekt s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave;
 • 70% za projekt s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave;
 • 60% za projekt s područja IV. skupine jedinica lokalne samouprave;
 • 50% za projekt s područja V. skupine jedinica lokalne samouprave, osim Grada Zagreba.

 

Kada je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera će biti:

 • 80% za projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;
 • 60% za projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;
 • 50% za projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;
 • 40% za projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

 

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:

 • minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 HRK;
 • maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 HRK.

 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK.

 

Zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimat će se od 20. ožujka 2017. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2017. godine.


Aktualno

Kontakt

 • Tel.: +385 (01) 58 02 025
 • Fax: +385 (01) 58 02 024
 • E-mail:  info@eufondia.hr