Građenje reciklažnih dvorišta

 

Predmet: građenje reciklažnih dvorišta što uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Ovaj Poziv predviđen je samo za reciklažna dvorišta u smislu čl. 35 ZOGO-a, ne uključujući reciklažna dvorišta-mobilne jedinice.

 

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja);
 • Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
 • Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
 • Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Stručni nadzor građevinskih radova;
 • Projektantski nadzor;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 • Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
 • Informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika i sl.;
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 144.500.000,00 HRK

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

 

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 HRK

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je otvoren do  31. prosinca 2018.


Aktualno

Kontakt

 • Tel.: +385 (01) 58 02 025
 • Fax: +385 (01) 58 02 024
 • E-mail:  info@eufondia.hr