EK prihvatila Strategiju e-Hrvatska 2020

Europska komisija je potvrdila da Strategija e-Hrvatska 2020 ispunjava sve preduvjete  te da ne postoje prepreke za pokretanje poziva za dostavu projektnih prijedloga u iznosu od 105 milijuna eura namijenjenih razvoju e-usluga za građane i poslovne subjekte, a sve to u postupku praćenja ispunjavanja zadanih kriterija ex ante uvjeta za korištenje sredstava Europskog regionalnog razvojnog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija, prioritetne osi 2 Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, Specifičnog cilja  2c1 Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja.

Tijekom prosinca 2014. od strane Republike Hrvatske i Europske komisije usvojeni su programski dokumenti za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014.-2020.  – „Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK) i „Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (OPULJP), koji predstavljaju temeljni preduvjet za korištenje sredstva EU u financijskoj perspektivi 2014.-2020.

Izvor: uprava.gov.hr


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr