e-Savjetovanje-Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

PREDMET POZIVA: poticanje mikro, malih i srednjih poduzetnika da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesom i kvalitetom povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

 

CILJ POZIVA: poticanje malih i srednjih poduzetnika na dostizanje primjenjive razine standarda kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.  

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

- ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih normi za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno riznatih certifikacijskih shema (poput ISO certifikata, FSC, PEFC, BRC, GLOBAL G.A.P..),

-primjena i uvođenje norma iz područja usluga,

-savjetodavne usluge i edukaciju zaposlenika/osoblja organizacije u čije poslovanje se uvodi sustav.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

- troškovi pripreme (snimak stanja, definicija projekta, modela sustava i postavljanje ciljeva),

- troškovi pripreme dokumentacije za stjecanje certifikata,

- uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom,

- savjetodavne i konzultantske usluge,

- nabava (kupnja) norma,

-edukacija djelatnika,

-troškovi vezani uz vidljivost projekta.

 

Ukupna alokacija sredstava: 22.8000.000,00 HRK

Najviši iznos potpore: 380.000,00 HRK

 

Intenzitet potpore:

Mikro i malo poduzeće: do 75% prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće: do 55% prihvatljivih troškova

 

Podnošenje projektnih prijedloga: od 16. travnja 2018. g. - 29. lipnja 2020. u 16h ili do iskorištenja sredstava.

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr