Natječaj za subvencioniranje troškova pripreme projektno-tehničke dokumentacije za projekte korištenja obnovljivih izvora energije

Predmet natječaja: 

Dodjela potpora za troškove pripreme projektno-tehničke dokumentacije za projekte korištenja obnovljivih izvora energije za slijedeće mjere:
a) Izgradnja sabirno-logističkih centara za drvnu biomasu;
b) Izgradnja kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu.

 

Ciljne skupine:

Korisnici potpora su fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na području Zagrebačke županije, registrirane i licencirane za izvođenje radova u šumarstvu, koje pokreću projekte korištenja obnovljivih izvora energije na području Zagrebačke županije i u tu svrhu su izradili i platili projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za početak realizacije projekta, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom.

 

Iznos i visina sufinanciranja:
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 40% prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 100.000,00 kuna za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte izgradnje sabirno-logističkih centara za drvnu biomasu, odnosno najviše do 150.000,00 kuna za projekte izgradnje kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu.

 

Vrijeme trajanja natječaja: Do 15. studenoga 2013. godine.

 

 

 

 

 

 

 

Službena objava natječaja:


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr