KORAK VIŠE - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa unapređenja ponude turističkog sektora u 2013. godini

Predmet natječaja:

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za  podizanje konkurentnosti ukupnog turističkog sektora kroz:

•   manja kapitalna ulaganja  u dodatne sadržaje, unapređenje ponude i razvoj posebnih oblika turizma

•   subvenciju razlike cijene vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca

 

Iznos proračunskih sredstava:

 4.600.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora

 

Visina sufinanciranja:

I.          DESTINACIJSKI KORAK VIŠE

 • proračunska aktivnost: 2.200.000,00 kn
 • maksimalni iznos kojim će Ministarstvo sufinancirati predložene projekte, iznosi do 50% prihvatljivih troškova projektnog prijedloga
 • maksimalni iznos koji prijavitelj može tražiti a Ministarstvo odobriti iznosi 300.000,00 kuna

II.         PODUZETNIČKI KORAK VIŠE

 • proračunska aktivnost: 2.000.000,00 kn
 • maksimalni iznos kojim će Ministarstvo sufinancirati predložene projekte, iznosi do 50% prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
 • maksimalni iznos koji prijavitelj može tražiti a Ministarstvo odobriti iznosi 300.000,00 kuna

III.        VODA ZA OTOKE

 • proračunska aktivnost iznosi 400.000,00 kn
 • maksimalni iznos kojim će Ministarstvo sufinancirati predložene projekte, iznosi do 70% troškova razlike cijene vode

 

Namjena sredstava:

I.          DESTINACIJSKI KORAK VIŠE - Unapređenje ponude turističke destinacije isključivo kroz kapitalna ulaganja. Prijaviti se mogu: Turističke zajednice, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem (NP i PP), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

II.         PODUZETNIČKI KORAK VIŠE - Izgradnja i unapređenje dodatnih sadržaja ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli i/ili kampovi isključivo kroz kapitalna ulaganja. Prijaviti se mogu: prijavitelji registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnost i to trgovačka društva, obrti, zadruge

III.        VODA ZA OTOKE - Subvencija razlike cijene vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca. Prijaviti se mogu: prijavitelji koji se bave pružanjem usluga smještaja u hotelima na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca i to trgovačka društva, obrti, zadruge

 

Rok za predaju:  do 19. srpnja 2013. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni poziv:

Program:

 


Aktualno

Kontakt

 • Tel.: +385 (01) 58 02 025
 • Fax: +385 (01) 58 02 024
 • E-mail:  info@eufondia.hr