JAVNI POZIV '1000 BAZENA'

Predmet natječaja: 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Davatelja sredstava za sufinanciranje unapređenja ponude turističkog sektora kroz izgradnju i opremanje isključivo novih vanjskih i unutarnjih bazena, minimalne tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata) nastale od 1. siječnja do 31. listopada 2013. godine.

 

Ciljne skupine:

Subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva, obrti i zadruge koji pružaju usluge smještaja i posjeduju važede Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, kampovi i marine. Subjekt malog gospodarstva mora imati registrirano minimalno: 3 sobe ili 2 apartmana ili 1 kudu za odmor.
Podnositelji zahtjeva kao potencijalni korisnici potpore, moraju biti vlasnici ili imati pravo raspolaganja ili upravljanja nekretninom, područjem ili lokalitetom uz/na kojem se gradi bazen.
Zahtjev može podnijeti:
- poduzetnik registriran kao trgovačko društvo ili zadruga koji je u 2012. godini imao minimalno 2 zaposlena u periodu poslovanja ne kradem od 3 mjeseca
- poduzetnik registriran kao obrt koji je u 2012. godini imao minimalno 1 zaposlenog u periodu poslovanja ne kradem od 3 mjeseca.
Privatni iznajmljivači se mogu prijaviti na Program ukoliko se do predaje natječajne dokumentacije registriraju kao obrt ili trgovačko društvo te ishoduju pravovaljano Rješenje.
Privatni iznajmljivači koji se registriraju kao obrt ili trgovačko društvo moraju imati minimalno 1 zaposlenog u trenutku podnošenja zahtjeva.

 

Visina sufinanciranja:

Maksimalno će se po projektu dodjeljivati 50 tisuća kuna ili do 50 posto ukupne vrijednosti investicije.

 

Trajanje natječaja: Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Davatelja sredstava do iskorištenja sredstava a najkasnije do 30. rujna 2013. godine.

 

 

 

 

 

 

 

Cjeloviti tekst javnog poziva možete pogledati na linku:


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr