Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Projekt "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje"

Ciljni korisnici:

Korisnici kredita na temelju Projekta "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" (u daljnjem tekstu Projekt) mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge u 100%-tnom privatnom vlasništvu koja:

- su upisna u registar,

- obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj,

- obavljaju proizvodnu djelatnost i pružaju usluge povezane s proizvodnim sektorom, ili ulažu u djelatnosti određene kao gospodarski razvojni prioritet županije,

- ulažu na području Zagrebačke županije, bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

Korisnik kredita ne može biti poduzetnik koji obavlja djelatnost točenja pića, kockanja, kladioničarsku i sličnu djelatnost.

 

Uvjeti kredita:

*Iznos kredita

- najniži iznos  35.000,00 kuna

- najviši iznos 200.000,00 kuna 

*Namjena kredita

- kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

- nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme

- trajna obrtna sredstva

- obrtna sredstva do 100.000,00 kuna

*Rok otplate, poček i dinamika otplate

- otplata do 5 godina

- poček do jedne godine (za obrtna sredstva nema počeka)

- dinamika otplate u dogovoru s Bankom

*Kamatna stopa

- najviše 9% u trenutku potpisa Ugovora o provedbi Projekta "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" za 2009. godinu

- kamata se naplaćuje sukladno uvjetima iz ugovora o Poduzetničkom kreditu sklopljenom između Banke  i Poduzetnika

Kamatnu stopu subvencioniraju

1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – 1%

2. Zagrebačka županija – 1%

*Naknada banci: sukladno ugovorima o načinu provedbe Projekta "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" za 2009. godinu


Napomena: Natječaj je otvoren do iskroštenja sredstava

 

 

 

 

 

 

 

Službena objava natječaja:


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr