Javni natječaj za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Predmet natječaja: 

Predmet Natječaja je dodjela financijskih sredstava za 2013. godinu, u ukupnom iznosu od 50 milijuna kuna, za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja RH. Sredstva su namjenska i nepovratna.

 

Ciljne skupine:

Na Natječaj se mogu prijaviti isključivo proizvodna trgovačka društva, zadruge i obrti koji ostvaruju dobit/dohodak s proizvodnim programom, ne uslužnim, a koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 („Narodne novine“, broj 58/2007) u područjima: Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta (C16); Proizvodnja namještaja (C31) i Tehničko ispitivanje i analiza (M71.2) - trgovačka društva neposredno povezana s preradom drva i proizvodnjom namještaja.
Na Natječaj se može prijaviti predstavnik međusobno povezanih poslovnih subjekata od kojih su minimalno tri s registriranom djelatnosti C16 ili C31, a čiji je zajedničkih rezultat finalni proizvod navedenih djelatnosti.
Podnositelj prijave mora imati najmanje tri zaposlena na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj. Predstavnik međusobno povezanih poslovnih subjekata mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

Visina sufinanciranja:

1. Potpore za male i srednje poduzetnike

 

1.1. Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzetnika

Opravdani troškovi 
Troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti. Predmetne usluge nisu kontinuirana ili periodična aktivnost niti su u vezi s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika, kao što su uobičajene usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili oglašavanje.

 

Intenzitet potpore: do 50% opravdanih troškova

 

1.2. Potpore za sudjelovanje malih i srednjih poduzetnika na sajmovima

Opravdani troškovi:  Troškovi nastali iznajmljivanjem, postavljanjem i vođenjem štanda za prvo sudjelovanje poduzetnika na pojedinom sajmu ili izložbi.

 

Intenzitet potpore: do 50% opravdanih troškova.


1.3. Potpore za usavršavanje

Opravdani troškovi: 
Troškovi predavača; putni troškovi predavača i polaznika, uključujući smještaj; drugi tekući troškovi kao što su materijali i potrošna roba izravno vezani uz projekt; amortizacija alata i opreme, u opsegu u kojem se isključivo koriste za projekt usavršavanja; troškovi usmjeravanja i savjetovanja u vezi s projektom usavršavanja; troškovi polaznika i opći indirektni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) do ukupnog iznosa drugih odnosnih opravdanih troškova. Glede troškova polaznika, u obzir se uzimaju samo sati u kojima polaznici stvarno sudjeluju u usavršavanju, nakon odbitka svih proizvodnih sati.

 

Intenzitet potpore:
Do 25% opravdanih troškova za posebno usavršavanje.
Do 60% opravdanih troškova za opće usavršavanje.
Intenzitet potpore može se uvećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% opravdanih troškova:
- za 10% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju
- za 10% ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku i za 20% ako se potpora dodjeljuje malom poduzetniku

 

2. Regionalne potpore namijenjene ulaganju

Opravdani trošak:
Troškovi za zemljište, zgrade i postrojenja/opremu smatraju se opravdanim troškovima na temelju kojih se može dodijeliti potpora za početno ulaganje.

 

Intenzitet potpore:
Republika Hrvatska se sukladno Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku 2012. („Narodne novine“, broj 96/2012 i 102/2012) dijeli na dvije prostorne jedinice za statistiku 2. razine i područja su na kojima se mogu dodjeljivati regionalne potpore s maksimalnim intenzitetima potpore, a kako slijedi:
- prostorna jedinica Kontinentalna Hrvatska - maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40% bruto ekvivalenta potpore
- prostorna jedinica Jadranska Hrvatska - maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40% bruto ekvivalenta potpore

Kada se regionalne potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima, maksimalni intenzitet regionalne potpore po navedenim prostornim jedinicama može se uvećati za 20% bruto ekvivalenta potpore za male poduzetnike i 10% bruto ekvivalenta potpore za srednje poduzetnike.

 

Iznos raspoloživih sredstava: 50 milijuna kuna

 

Trajanje natječaja: do 21. lipnja 2013. godine

 

 

 

 

 

 

 

Više informacija:

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr