Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2013. godini

Predmet javnog natječaja:

Zagrebačka županija u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodjelit će godišnja financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za 2013. godinu, i to: 

1. subvencije za početak poslovanja poduzetnika,

2. subvencije za žene poduzetnice

3. subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje

4. subvencije za zaštitu okoliša

5. subvencije za cjeloživotno učenje zaposlenih

6. kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti

7. kapitalne pomoći za tradicijske i umjetničke obrte

8. kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte

 

Ciljne skupine:

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/2002, 63/2007 i 53/2012), isključivo obrti i trgovačka društva, koji nemaju nepodmirenih obveza prema državi i Zagrebačkoj županiji.

 

Prema kriteriju broja zaposlenih i financijskim pokazateljima, subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te ujedno ili ostvaruju ukupni godišnji prihod u iznosu protuvrijednosti kuna do 50.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu (obveznici poreza na dobit) odnosno dugotrajnu imovinu (obveznici poreza na dohodak) u iznosu protuvrijednosti kuna do 43.000.000,00 eura.

 

Korisnici potpore ne mogu biti:

- fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.),

- udruge,

- subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom,

- subjekti malog gospodarstva koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima.

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

- podnositelja nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

- podnositelja nad čijim pojedinačnim vlasnicima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

- podnositelja koji imaju blokirani poslovni račun

- ako je podnositelju  izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zloupotreba položaja i ovlasti, zloupotreba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

 

Iznos i visina sufinanciranja po pojedinim područjima:

2.1. Subvencije za početak poslovanja poduzetnika

75% prihvatljivih troškova, najviše 15.000,00 kuna, unutar kojeg iznosa potpora za sufinanciranje troškova čuvanja djece može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kuna.

2.2. Subvencije za žene poduzetnice

50% prihvatljivih troškova, najviše 15.000,00 kuna, unutar kojeg iznosa potpora za sufinanciranje troškova čuvanja djece može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kuna.

 

2.3. Subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 20.000,00 kuna.

 

2.4. Subvencije za zaštitu okoliša

do 50% prihvatljivih troškova, najviše 30.000,00 kuna.

 

2.5. Subvencije za cjeloživotno učenje zaposlenih

do 50% prihvatljivih troškova za jedan obrazovni program, a može obuhvatiti troškove za više polaznika u istom subjektu malog gospodarstva, najviše 2.500,00 kuna po programu bez obzira na broj polaznika.

 

2.6. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti

do 50% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 60.000,00 kuna.

 

2.7. Kapitalne pomoći za tradicijske i umjetničke obrte

do 75% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 15.000,00 kuna.

 

2.8. Kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte

50% prihvatljivih troškova, a najviše 40.000,00 kuna.

 

Vrijeme trajanja natječaja: Do 17. lipnja 2013. godine.

 

 

 

 

 

 

 

Službena objava natječaja:


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr