Javni natječaj sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u industriji

Predmet javnog natječaja:

Predmet ovog Natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi sufinanciranja sljedećih projekata energetske učinkovitosti u industriji:
– poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u industriji - iskorištenje otpadne topline u procesima, racionalizacija potrošnje energije (promjena ponašanja, upravljanje opterećenjem),
– uvođenje učinkovitijih industrijskih rashladnih sustava,
– uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona,
– revitalizacija toplinske i električne infrastrukture - učinkoviti sustavi rasvjete, grijanja i hlađenja prostorija, priprema sanitarne tople vode,
– zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima (loživo ulje i dizel gorivo zamjenjuju se prirodnim plinom ili ukapljenim naftnim plinom),
– zahvati na energetskim agregatima,
– uvođenje i poboljšanje cjelovite regulacije i automatizacije,
– mjere energetske učinkovitosti u elektroenergetici (kompenzacija jalove energije, ugradnja mjerne opreme zbog promjene tarifnog modela-VN/NN).

 

Ciljne skupine:

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti trgovačka društva i druge pravne osobe te obrtnici ako:
dostave ponudu za korištenje sredstava Fonda sukladno objavljenom Natječaju,
imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
ulažu vlastita sredstva u provedbu projekata povećanja energetske učinkovitosti,
prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju provedbe projekata povećanja energetske učinkovitosti sukladno ovom Natječaju i općim aktima Fonda,
pruže instrumente osiguranja povrata sredstava Fonda pod ugovorenim uvjetima,
pruže dokaze da mogu financijski pratiti ulaganja u provedbu projekata povećanja energetske učinkovitosti,
sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekata povećanja energetske učinkovitosti,
pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava od strane Fonda,
udovoljavaju i druge uvjete utvrđene Natječajem.

 

Sredstva fonda:

Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se putem zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija kamata.
Fond će zajmove dodjeljivati u iznosu do 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja i ne više od 1.400.000,00 kuna (s PDV-om) po projektu, na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine.
Fond će subvencionirati kamate kredita u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.000,00 kuna po projektu.


Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju utvrđena su Financijskim planom Fonda u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

 

Rok za predaju projekata: 10. lipnja 2013.

 

 

 

 

 

 


 

Više informacija:

 

Službena objava natječaja:


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr