Javni natječaj sufinanciranja projekata čistijeg transporta

Predmet javnog natječaja:

Predmet ovog Natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi sufinanciranja slijedećih projekata čistijeg transporta:

1. Ugradnja uređaja za učinkovitije korištenje otpadne topline iz rashladne tekućine motora za vrijeme kada je motor ugašen,

2. Nabava eko guma,

3. Poboljšanje aerodinamičnosti teretnih vozila,

4. Nabava novih vozila kategorija L1 ili L3 s električnim pogonom,

5. Nabava novih vozila kategorija M1 ili N1 sa sljedećim karakteristikama:
a. na električni pogon ili
b. na hibridni pogon s emisijama CO2 ispod 85 g CO2/km za vozila s dizelskim i 90 g CO2/km za vozila s benzinskim motorom ili
c. na pogon ukapljenim naftnim plinom (u daljnjem tekstu: UNP) ili stlačenim prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: SPP) ili dizel-plinom (u daljnjem tekstu: DFD),

6. Nabava novih vozila kategorija M2 ili M3 sa sljedećim karakteristikama:
a. na električni pogon ili
b. EURO 5 ili EURO 6 standarda s pogonom na dizelsko gorivo ili
c. na pogon UNP ili SPP ili DFD,

7. Pregradnja postojećih vozila kategorija M1, M2, M3, N1, N2 i N3 na pogon UNP ili SPP ili DFD,

8. Izgradnja punionica za vozila na električni pogon,

9. Izgradnja punionica za vozila na pogon SPP.
Predmet Natječaja ne obuhvaća sufinanciranje projekta koji uključuje nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu i naknadu.

 

Ciljne skupine:

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti trgovačka društva i druge pravne osobe te obrtnici ako:
- dostave ponudu za korištenje sredstava Fonda sukladno objavljenom Natječaju,
- imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
- ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se dodjeljuju sredstva Fonda putem objavljenog Natječaja,
- prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju projekata za koje se odobravaju sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju i općim aktima Fonda,
- pruže instrumente osiguranja povrata sredstava Fonda pod ugovorenim uvjetima,
- pruže dokaze da mogu financijski pratiti ulaganja u projekte koji su predmet ovog Natječaja,
- sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u projekte čistijeg transporta,
- pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava od strane Fonda,
- udovoljavaju i druge uvjete utvrđene Natječajem.

 

Sredstva fonda:

Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se putem zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija.


Fond će zajmove dodjeljivati u iznosu do 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja i ne više od 1.400.000,00 kuna (s PDV-om) po ponudi, na rok do 5 godina i s odgodom povrata sredstava do 2 godine.


Fond će subvencionirati:
 kamate kredita u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.000,00 kuna ili
 opravdane troškove ulaganja u visini do 40% i ne više od 200.000,00 kuna po ponudi


Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju utvrđena su Financijskim planom Fonda u iznosu od 20.000.000,00 kuna.

 

Rok za predaju projekata: 10. lipnja 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Više informacija:


Službena objava natječaja:


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr