Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijena područja

Predmet natječaja:

Turistički nerazvijena područja – sva područja koja obuhvaćaju
najmanje jedan od sljedećih kriterija:
− područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba,
−sva naselja s područja ostalih županija koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Ciljne skupine:


-trgovačka društva,
-obrti,
-zadruge,
-jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga sukladno Pravilniku o
pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 5/08 i NN 44/11).

Visina raspisanih sredstava:  Najveći iznos pojedinačne potpore po projektu iznosi do 150 tisuća kuna (ukupna vrijednost potpora koja se može odobriti po pojedinom korisniku može iznositi do 200 tisuća kuna).

Iznos sufinanciranja - najviše 50 posto opravdanih/prihvatljivih
troškova provedbe projekta.

Sredstva su namijenjena za razvoj smještajne i dodatne turisti
čke ponude, te unapređenje javne i poslovne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima.

 

Rok za podnošenje prijava: 6. svibnja 2013. godine.


Listu prihvatljivih aktivnosti možete pronaći ovdje:

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr