Natječaj za operaciju 7.1.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

 

Korisnici potpore:

 

  • općine,
  • gradovi s najviše 10.000 stanovnika

 

Prihvatljiva ulaganja su:

 

  • Izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
  • Izrada ili izmjena i dopuna  Strateškog razvojnog programa općine ili grada,
  • Izrada ili izmjena i dopuna strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada

 

Visina potpore:

 

  • najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu 5.000 eura
  • najviši 70.000 eura u protuvrijednosti u kunama

 

Intenzitet potpore:

 

  • do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

 

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja 2017. godine do 13. listopada 2017. godine.