Izvedba projekta – Administrativni i financijski management

Dosadašnje iskustvo govori nam da je za uspješno zadovoljavanje, često vrlo zahtjevnih uvjeta natječaja u fazi izvedbe projekta, nužna pomoć vanjskog stručnjaka za potrebe administrativnog i financijskog managementa projekta.

Usluke koje Vam nudimo u ovom području:

 

  • pregled kompletne dokumentacije koja nastane u fazi izvedbe projekta (usklađenost financijskih uzahtjeva sa natječajnom dokumentacijom i uredbama EU),
  • priprema obrazaca za potrebe pravilnog arhiviranja dokumenata i konzultiranje u vezi sa pravilnim arhiviranjem dokumenata,
  • priprema projektnih izvješća o promjenama koje su nastale u fazi izvedbe projekta i njihovo posredovanje ugovarateljskom tijelu i drugim nadležnim organizacijama,
  • obavezno izvještavanje ugovarateljskom tijelu i drugim organizacijama u fazi izvedbe i po završetku projekta,
  • tehnička pomoć u zadovoljavanju zahtjeva o označavanju, izvještavanju i informiranju javnosti o projektu u skladu sa natječajnim uvjetima,
  • tehnička pomoć u utvrđivanju rezultata projekta i priprema izvješča,
  • tehnička pomoć u pripremi dokumentacije za javnu nabavu za potrebe izvedbe projekta i poštovanju pravila o pravilnom izboru izvođača.

 

U okviru usluga financijskog i administrativnog managementa klijentima nudimo mogućnost da nam se obrate za savjet uz bilo koji problem na koji su naišli prilikom provedbe projekata, ali i u njihovoj pripremi.Tako se klijent može u cijelosti usmjeriti na samu izvedbu projekta, a mi  brinemo da su svi financijski i administrativni kriteriji za zadovoljavanje natječaja za dobivanje EU sredstava zadovoljeni.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr