Evaluacija programa i projekata

Usluga vanjske procjene projekta ili programa podrazumijeva sveobuhvatnu i detaljnu analizu projekta ili programa s ciljem da se analizira uspješnost njegove implementacije. Pri tome se utvrđuje utjecaj projektnih rezultata na ciljanu grupu s fokusom na procjenu uspjeha aktivnosti te dugoročnog postizanja ciljeva. Smisao evaluacije je da klijenti dobiju povratnu informaciju o uspjehu projekta i programa i preporuke za daljnji rad.

 

Upotrebom različitih metoda i instrumenata izvodimo slijedeće evaluacije:

 

Evaluacija projekata

 

Kroz proces evaluacije projekta dobijemo dogovore kakav je učinak projekta u odnosu na postavljene ciljeve projekta, dali su rezultati vidljivi i na koji način i čime se projektni rezultati mogu primjeniti i povećati. Kao predmet analize se upotrijebi pojedini razvojni cilj, oblikovan da bi se sa određenim sredstvima u određenim rokovima postigao jedan ili više operativnih ciljeva.


Evaluacija programa

 

Evaluacija programa znači da se kao predmet aktivnosti upotrijebi cjelina u kojoj su sadržane različite intervencije (projekti, aktivnosti, procesi, itd.) sa ciljem da se postignu specifični razvojni ciljevi na globalnoj razini, razini pojedinog područja, države ili razini pojedine djelatnosti.


Aktualno

Decentralizirani HR natječaji

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr