Evaluacija programa i projekata

Usluga vanjske procjene projekta ili programa podrazumijeva sveobuhvatnu i detaljnu analizu projekta ili programa s ciljem da se analizira uspješnost njegove implementacije. Pri tome se utvrđuje utjecaj projektnih rezultata na ciljanu grupu s fokusom na procjenu uspjeha aktivnosti te dugoročnog postizanja ciljeva. Smisao evaluacije je da klijenti dobiju povratnu informaciju o uspjehu projekta i programa i preporuke za daljnji rad.

 

Upotrebom različitih metoda i instrumenata izvodimo slijedeće evaluacije:

 

Evaluacija projekata

 

Kroz proces evaluacije projekta dobijemo dogovore kakav je učinak projekta u odnosu na postavljene ciljeve projekta, dali su rezultati vidljivi i na koji način i čime se projektni rezultati mogu primjeniti i povećati. Kao predmet analize se upotrijebi pojedini razvojni cilj, oblikovan da bi se sa određenim sredstvima u određenim rokovima postigao jedan ili više operativnih ciljeva.


Evaluacija programa

 

Evaluacija programa znači da se kao predmet aktivnosti upotrijebi cjelina u kojoj su sadržane različite intervencije (projekti, aktivnosti, procesi, itd.) sa ciljem da se postignu specifični razvojni ciljevi na globalnoj razini, razini pojedinog područja, države ili razini pojedine djelatnosti.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr